#Oracle #ogłasza #dostępność #usługi #MySQL #HeatWave #platformie #AWS #VirtualIT

Cloud DatabaseFirma Oracle ogłosiła dostępność usługi MySQL HeatWave na platformie Amazon Web Services (AWS). MySQL HeatWave jest jedyną usługą łączącą w sobie procesy OLTP, analizy, uczenia maszynowego oraz funkcje automatyzacji w jednej bazie danych MySQL. Użytkownicy AWS mogą teraz wykonywać zadania przetwarzania transakcji, analityczne oraz funkcje uczenia maszynowego w jednej usłudze, bez konieczności czasochłonnego powielania procesów ETL między osobnymi bazami danych, takimi jak Amazon Aurora dla przetwarzania transakcji, Amazon Redshift lub Snowflake na platformie AWS w celu analizy oraz SageMaker do zadań uczenia maszynowego.

“Firma Oracle oferuje klientom możliwości wyboru. Wielu naszych klientów MySQL HeatWave przeszło z platformy AWS. Inni chcą kontynuować uruchamianie części aplikacji na platformie AWS. Klienci ci stają przed poważnymi wyzwaniami, do których m.in. należą wygórowane opłaty za wprowadzanie danych pobierane przez platformę AWS oraz opóźnienia podczas uzyskiwania dostępu do usługi bazy danych działającej w chmurze Oracle. Problemy te rozwiązujemy, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność i efektywność cenową w zadaniach transakcji, analizy i uczenia maszynowego w porównaniu z innymi dostawcami baz danych w chmurze, a nawet z bazami danych firmy Amazon działającymi na platformie AWS. Chcieliśmy zapewnić klientom platformy AWS ten wybór, aby mogli korzystać z innowacji MySQL HeatWave bez potrzeby przenoszenia danych z platformy AWS, oraz programistom, aby nie musieli uczyć się nowej platformy” – powiedział Edward Screven, główny architekt korporacyjny w firmie Oracle.

Johnny Bytes, to niemiecka agencja zajmująca się tworzeniem aplikacji i stron internetowych. “Usługa MySQL HeatWave na platformie AWS upraszcza naszą platformę danych dzięki skonsolidowanej bazie danych do przetwarzania zarówno zadań transakcji, jak i analizy” – powiedział Thomas Henz, dyrektor naczelny w firmie Johnny Bytes. “W porównaniu z platformami AWS RDS i Aurora, zaobserwowaliśmy 60-90 razy szybsze wykonywanie złożonych zapytań, które generują potrzebne nam analizy w czasie rzeczywistym. Mamy teraz możliwość wprowadzania większej ilości danych i nowych klientów, bez konieczności zwiększania kosztów administracji IT”.

MySQL HeatWave na platformie AWS oferuje następujące możliwości:
• Doskonały stosunek ceny do wydajności: usługa MySQL HeatWave jest zoptymalizowana pod kątem platformy AWS dzięki architekturze, która zapewnia wyższą wydajność i niższe koszty w porównaniu z konkurencyjnymi ofertami. W teście wydajności 4 TB TPC-H usługa MySQL HeatWave na AWS zapewnia wydajność cenową 7 razy lepszą niż Amazon Redshift, 10 razy lepszą niż Snowflake, 12 razy lepszą niż Google BigQuery i 4 razy lepszą niż Azure Synapse. W obszarze uczenia maszynowego usługa MySQL HeatWave na platformie AWS jest 25 razy szybsza niż Redshift ML. W przypadku zadań przetwarzania obciążenia 10 GBTPC-C usługa MySQL HeatWave zapewnia maksymalnie 10 razy większą i stabilną przepustowość w porównaniu z rozwiązaniem Amazon Aurora. Wszystkie skrypty testów porównawczych są dostępne na stronie internetowej GitHub, aby umożliwić klientom ich samodzielne wykonanie.

• Rodzime środowisko platformy AWS: usługa MySQL HeatWave na platformie AWS zapewnia klientom AWS prawdziwe natywne środowisko poprzez milisekundowe opóźnienia dla aplikacji i bogatą interaktywną konsolę. Ułatwia to zarządzanie schematami i danymi oraz interaktywne wykonywanie zapytań przy użyciu konsoli. Użytkownicy mogą monitorować wydajność swoich zapytań i wykorzystanie udostępnionych zasobów.

• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: usługa MySQL HeatWave oferuje kilka wszechstronnych funkcji zabezpieczających – takich, jak maskowanie i usuwanie identyfikacji danych pobocznych serwera, asymetryczne szyfrowanie danych i zapora sieciowa bazy danych. Asymetryczne szyfrowanie danych umożliwia programistom i administratorom baz danych zwiększenie ochrony danych poufnych i wprowadzenie podpisów cyfrowych w celu potwierdzenia tożsamości osób podpisujących dokumenty. Zapora sieciowa bazy danych zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed atakami (np. SQL Injection).

• MySQL Autopilot: rozwiązanie Autopilot oferuje opartą na uczeniu maszynowym automatyzację różnych aspektów cyklu życia aplikacji, w tym udostępniania, zarządzania danymi, wykonywania zapytań i obsługi awarii. Funkcje rozwiązania Autopilot obejmują automatyczne udostępnianie, automatyczne ładowanie równoległe, automatyczne kodowanie, automatyczne umieszczanie danych, automatyczne planowanie, automatyczne ulepszanie planów zapytań, automatyczną propagację zmian i automatyczną obsługę błędów. Funkcje te zwiększają wydajność aplikacji, zmniejszają koszty oraz ograniczają ręczne administrowanie bazą danych.

• Uczenie maszynowe: uczenie maszynowe usługi HeatWave zapewnia funkcje uczenia maszynowego w bazie danych, w tym szkolenia, wnioskowanie i wyjaśnienia. Funkcja ta w pełni automatyzuje cykl uczenia maszynowego i przechowuje wszystkie wytrenowane modele w bazie danych MySQL, eliminując potrzebę przenoszenia ich do usługi zewnętrznej. Żaden inny dostawca baz danych w chmurze ani żadna baza danych typu open-source nie zapewniają tak zaawansowanych możliwości uczenia maszynowego wewnątrz bazy danych. Średnio funkcja uczenia maszynowego usługi HeatWave trenuje modele 25 razy szybciej niż Redshift ML i skaluje się wraz z rozmiarem klastra.

Gotowość na funkcjonowanie w rozproszonej chmurze

Usługa MySQL HeatWave jest już dostępna w wielu chmurach, w tym OCI, AWS, a niebawem także Microsoft Azure. Rozwiązanie to jest dostępne lokalnie w ramach rozwiązania Oracle Dedicated Region Cloud@Customer dla organizacji, które nie mogą przenieść obciążeń baz danych do chmury publicznej. Klienci mogą również replikować dane z lokalnych aplikacji MySQL OLTP do usługi MySQL HeatWave na platformie AWS lub OCI. Usługa MySQL HeatWave zawsze działa z najnowszą wersją bazy danych MySQL, co nie ma miejsca w przypadku wielu innych usług opartych na MySQL.

“Podczas gdy platforma AWS oferuje wiele usług baz danych w chmurze specjalizujących się w każdym typie danych i funkcjach, usługa MySQL HeatWave na platformie AWS opiera się na strategii konwergentnej bazy danych Oracle, oferując jednocześnie funkcje automatyzacji zadań transakcji, analizy i uczenia maszynowego za pomocą funkcji Autopilot. Dla użytkowników platformy AWS oznacza to, że nie są naliczane żadne opłaty za usługi dodatkowe, dodatkową pamięć masową, przenoszenie danych i konektory. MySQL HeatWave na platformie AWS oferuje zupełnie nowe obliczanie całkowitego kosztu użytkowania przy zerowych kosztach usług dodatkowych na platformie AWS i bez opłat za przenoszenie danych” – powiedział Marc Staimer, starszy analityk w firmie Wikibon. “Tak jak Usain Bolt pozostawił wszystkich swoich konkurentów w tyle i ustanowił nowe rekordy świata, które jeszcze nie zostały pobite, tak najnowsze wyniki testu porównawczego efektywności cenowej pokazują, że usługa MySQL HeatWave na platformie AWS jest 7 razy lepsza niż Amazon Redshift. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, wybór jest prosty”.

“Usługa MySQL HeatWave na platformie AWS oferuje 139 razy szybsze złożone zapytania w porównaniu z Amazon RDS i Aurora; to pozwala nam uprościć naszą infrastrukturę danych zarówno dla procesów OLTP, jak i OLAP z czasem reakcji poniżej sekundy. Ponadto konsola internetowa jest łatwa w konfiguracji i zapewnia nam wgląd we wskaźniki wydajności związane z zadaniami przetwarzania obciążenia, dzięki funkcji interaktywnego raportowania. Usługa MySQL HeatWave to idealne rozwiązanie dla naszych mikrousług i produktów natywnych w chmurze, które gwarantują naszym klientom doskonałą obsługę i wysoką wydajność” – powiedział Anish Kumar, wiceprezes w firmie 6D Technologies, która jest indyjskim dostawcą rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej.

“Odkryliśmy, że usługa MySQL HeatWave na platformie AWS ma 15-krotnie zwiększoną wydajność zapytań bez żadnych zmian w naszej aplikacji w porównaniu z użyciem MariaDB na platformie AWS RDS. W przypadku analizy w usłudze MariaDB i wizualizacji w usłudze Tableau występowały liczne awarie ze względu na ilość danych i liczbę poprawek, które miały wpływ na wydajność zapytań SQL. Wzrost wydajności dzięki usłudze MySQL HeatWave dał nam możliwość rozszerzenia oferty i szybszego wprowadzania jej na rynek” – powiedział Ajay Arora, dyrektor ds. technologii w firmie Centroid Systems z siedzibą w USA, czołowego dostawcy usług chmurowych i technologicznych, obsługująca ponad 200 klientów i od ponad 20 lat będąca partnerem Oracle.

Źródło: Oracle

Share:

administrator

ahmedaljanahy Creative Designer @al.janahy Founder of @inkhost I hope to stay passionate in what I doing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *